Mapa Žebříček

Bukovina

Bukovina
Souřadnice:431|541
Body: 10.019
Hráč:putzi
Kmen: 13.LEGIE
Činnosti
Centrovat mapu
Zobrazit složku vesnice (Vnější strana)