Mapa Žebříček

Yoruichi Shihouin

Yoruichi Shihouin
Body: 188.567
Umístění: 204
Poražený protivník: 1.343.445 (101.)
Kmen: SoE


Vesnice (21) Souřadnice Body
(01)Barbar u Introverta
484|430 10.083
(02)Barbar mini u Introverta
484|429 10.477
(03)Ta na druhé straně
470|478 10.252
(04)Ta v dáli
491|450 10.019
(05)Ta na druhé straně dál
476|480 9.088
(06)Ta nad tou vedle té vedle
466|470 10.728
(07)Ta vedle
468|478 10.019
(08)Ta vedle
467|478 10.019
(09)Ta vedle té vedle
466|476 10.060
(11)Tamta tam hentam kdesi
454|455 10.838
(13)Tamta tam hentam vedle kdesi
457|457 9.352
(14)Barbar v daleké pustině
499|399 9.724
(15)Ten barbar další vedle v dál
496|452 9.927
(16)Ten barbar další vedle v dál
496|451 10.438
(20)Ta u Damašku
517|448 10.728
(22)Ten barbar vedle té v dáli
490|449 10.365
(23)Yoruichi Shihouin
441|484 10.495
Cry Thunder
460|376 2.344
Illusion
459|376 2.219
King of the Dead
466|482 10.887
Yoruichi
458|370 505
Profil
Obraz profilu
Osobní text
Flash Goddness

Do you remember the first time when you were a child that you stood up and walked on your own? If you don't remember doing it, and yet you did it, it means that you weren't conscious of it at the time. So how did you know how to do it? The answer is all humans are born already knowing how to stand up. Just as birds are born knowing how to fly, and fish are born already knowing how to swim. It's because of what we call instinct. All living creatures use instinct to obtain their natural powers when the time comes that they need them.
-Yoruichi Shihoin

Vzpomínáš si na tu dobu, kdy jsi byl ještě dítě, které si poprvé stouplo a začalo chodit samo od sebe?
Jestli si to nepamatuješ, a přesto si to dělal, znamená to, že si to dělal bez toho aniž by sis toho byl vědom. Jak si tedy věděl, jak to máš udělat? Odpověď je taková, že lidé mají vrozený instinkt, jak se postavit.
Stejně jako ptáci se rodí s tím, že umí létat a ryby s tím, že umí plavat. To je to, čemu říkáme instinkt. Všechny bytosti využívají instinkt k získání jejich přirozených sil, které využijí, až nastane ten správný čas.